Support
สถาบันพัฒนาอาหารเจ-มังสวิรัติ
086 335 0813, 086 336 6763 FAX : 02 734 7043
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เกี่ยวกับเรา

สถาบันพัฒนาอาหารเจ-มังสวิรัติ

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบัน
1.      เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตแม่ครัว พ่อครัว ที่ทำอาหารเจ – มังสวิรัติ ที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามเกณฑ์ของสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
2.     เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารเจ – มังสวิรัติ ที่ถูกหลักโภชนาการ
3.      เพื่อสร้างเสริมอาชีพ และก่อเกิดผู้ประกอบการด้านอาหารเจ – มังสวิรัติให้มากขึ้น และเป็นการลดจำนวนของชีวิตสัตว์ที่ถูกเบียดเบียน
4.     สร้างผู้เผยแพร่อาหารเจ – มังสวิรัติ และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งผู้สมัครจะเป็นสมาชิกได้ โดยไม่มีค่าสมัครสมาชิก และร่วมกิจกรรมของสถาบันฯ ได้ตามโอกาส

 

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
1.             ไม่จำกัดเพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา
2.             ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำอาหารใด ๆ ( ขอเพียงมีใจรักในการทำ 
         อาหารเท่านั้น )
 


Tel: 086 335 0813, 086 336 6763 FAX : 02 734 7043| Email: veganjaifar@gmail.com Line ID : 086-336-6763